Ανακοίνωση του Κ*ΒΟΞ σχετικά με τους Σύριους πρόσφυγες

ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ Ο,ΤI:

Από σήμερα στον χώρο του Κ*ΒΟΞ μπόρει όποιος/α θέλει να φέρει διάφορα είδη ρουχισμού τα οποία θα δωθούν στους Σύριους πρόσφυγες.

Μεγαλύτερη ανάγκη υπάρχει στα γυναικεία ρούχα καθώς και σε παιδικά ρούχα.

Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΤΟ ΟΠΛΟ ΜΑΣ!